Privacy verklaring

Otte Infra B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening. Uiteraard gaat Otte Infra B.V. vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd om welke redenen Otte Infra B.V. persoonsgegevens verzamelt, hoe Otte Infra B.V. met deze gegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is voor Otte Infra B.V. belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Onze programma’s en systemen zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden, binnen en buiten onze organisatie, toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Otte Infra B.V. houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Otte Infra B.V. hanteert de definitie voor persoonsgegevens zoals deze in de AVG is gedefinieerd. Persoonsgegevens zijn kortgezegd gegevens die tot een persoon te herleiden zijn.

Otte Infra B.V. verzamelt persoons-/klantgegevens voornamelijk om een overeenkomst met de klant te kunnen uitvoeren. Andere redenen zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of omdat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u op webshop.otteinfra.nl een bestelling plaatst, vragen wij om uw persoonlijke gegevens zoals uw voor- en achternaam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, een foto van de plaats van levering en uw betalingsgegevens. Deze informatie wordt door Otte Infra B.V. gebruikt om orders te verwerken en bestellingen te kunnen leveren. De informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server. Uw persoonlijke gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens waar wij over beschikken. De informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Wanneer u tijdens een bezoek aan onze website contact zoekt via het contactformulier vragen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. Deze informatie wordt gebruikt om antwoord te kunnen geven op vragen of opmerkingen. Deze informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers. De informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Otte Infra B.V. verwerkt persoonsgegevens zelf. Er worden ook persoonsgegevens door derden verwerkt (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de dienstverlening).

Indien contractuele partners van Otte Infra B.V. toegang hebben of krijgen tot uw persoonsgegevens, zijn zij verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen. De partner mag de informatie alleen gebruiken om zijn/haar contractuele verplichtingen met Otte Infra B.V. na te komen. Otte Infra B.V. heeft de contractuele partners verplicht om te werken conform de AVG. Otte Infra B.V. maakt o.a. afspraken met de partner over het doel, het gebruik en de bewaartermijn van de persoonsgegevens.

Otte Infra B.V. heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze is beschikbaar voor het behandelen van zaken en voor het beantwoorden van vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Contact kan worden opgenomen via de adresgegevens onderaan dit Privacybeleid.

Bewaren van persoonsgegevens door Otte Infra B.V. geschiedt binnen de kaders zoals gesteld in de AVG.

De veiligheid en de bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Otte Infra B.V.. Wees u er echter van bewust dat geen enkele manier van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Otte Infra B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Otte Infra B.V. van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Wij zijn dan verplicht uw identiteit te controleren. Zijn de gegevens onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u Otte Infra B.V. verzoeken de persoonsgegevens te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt dit verzoek sturen aan:

Otte Infra B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Achterdijk 39
3984 LD Odijk

Stuur bij voorkeur uw vragen of opmerkingen over persoonsgegevens of vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid via: info@otteinfra.nl

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 mei 2024. Otte Infra B.V. kan dit Privacybeleid wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd het geldende en meest recente Privacybeleid.

De verwerkingsverantwoordelijke is Otte Infra B.V., Achterdijk 39, 3984 LD Odijk. Telefoonnummer: 030-6365885. E-mail: info@otteinfra.nl